Kurumsal İletişim
Ürün Kodu: Kurumsal İletişim Stok Durumu: 1

0,00TL

Adet


Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim nedir?

Kurumsal iletişim sürdürülebilirlik anlayışıyla firmanın verimliliğini artırılması ve hedef kitle tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum halini alması faaliyetlerine yönelik bir iletişim ve ilişki disiplinidir. Kurumsal özellik taşıyan ve bu özelliklerle toplumsal yapının bir parçası haline gelen firmaların kurum içinde ve dışında kurdukları ilişki düzenidir. Bu ilişkilerde belirli bir amaç ve düzen doğrultusunda etkili bir iletişim politikası izlenmelidir.

 

 

Kurumsal iletişim bir çalışmanın verimli olarak sürebilmesi için, yöneticilerden çalışanlara, yatırımcılardan tedarikçilere ve hatta tüketicilere iletişimin etkili iyi bir çizgide kurulmuş olması gerekir. Kurumsal yönetimde, kurumsal iletişim stratejileri önemli yere sahiptir.

 

Kurumsal iletişim, firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. Reklam ve imaj oluşturmada, değişim gerçekleştirmede, medya ve tüketici ilişkilerini geliştirilmesinde, bölüm ve elemanlar arasındaki bütünleşmede, bilgi akışında denetimde hatta karar alma süreçlerinde kurumsal iletişim etkili olur.

 

Kurumsal iletişim kimliğine uygun her türlü bilgi ve teknikleri kullanarak firmanın verimliliğini katma değer sağlar. Her sektörde olduğu gibi kurumsal iletişim de ortak paydası çalışanlar yani insan faktörüdür. Tüketiciye ulaşmayı, verimlilik ve yatırım için kurulan sistemleri sağlayacak olan insandır. Kurumsal iletişimin temellerini atarken bu husus dikkate alınmalıdır ve yöneticiler bu konuya önem vermelidir.

 

Kurumsal iletişim nasıl uygulanmalıdır?

 

Kurumsal iletişim yönetim aracı olarak verimli şekilde kullanılmalıdır.

Kurumun hitap edilecek hedef gruplarını etkili biçimde tanımalıdır.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri tespit etmelidir.

Kurumun, hedef kitleler tarafından ne kadar farkına varıldığı bilinmelidir.

Rakipler tarafından kurumun nasıl görüldüğü ve yönetiminin nasıl değerlendirildiği bilinmelidir.

Kurumun faaliyetlerine yönelik hangi özelliklere sahip olunması gerektiği bilinmelidir.

Gerektiğinde profesyonel yardım alınmalıdır.

Kurumsal İletişimin Rolü

 

Kurumsal iletişimde kurumu aktif ve etkin bir şekilde beğenilir kılmak misyonu ön plandadır. Bir kurumda üst düzey yöneticilerin iletişim faaliyetleri markalaşmaya bakış açılarıyla ilgidir. Marka varlığının kurum için en stratejik noktalardan biri olduğu unutulmamalıdır. Marka iletişimi kurumsal iletişim departmanına bırakılmalı kaliteli iletişim uzmanları tarafından oluşturmalı ve yönetilmelidir. Yönetim kalitesi öncelikle hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayıp onlara kaliteli hizmet vermek olmalıdır.

 

Kurumsal iletişimciler yöneticilere sadece markaya yönelik stratejik kararlarda değil, hedef kitlelerde ve pazarlama planlamalarında danışman olarak hizmet vermektedir. Marka yönetimi ve iletişimi pazarlama planlamasındaki hedef kitleye ulaşılmasında iletişim teknikleri konularında uzmanlardan yararlanılır. Üst düzey yöneticilere verdikleri teknik desteğin yanı sıra iletişim çalışmalarını tam anlamıyla üstlenen kişilerdir. İletişim planlamaları ve yönetim stratejilerine destek, kurumsal iletişim bünyesinde yürütülmelidir.

 

Kurumsal iletişim departmanının yapacağı çalışma Stratejik İletişim Planı(SİP) kurumun iletişim faaliyetlerine yönelik bir yıllık planlamadır. Kurumun elde etmek istediği hedefleri ortaya koyar ve bu başarıya nasıl ulaşılacağını belirler. Kurumlar için önemli bir yere sahiptir.

 

Anlatılacak konular;

 

Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi ;

 

Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim;

 

Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı;

 

Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik;

 

Kurumsal İletişimin Fonksiyonları;

 

Kurumsal İtibar Yönetimi

 

Not: HTML'e dönüştürülmez!